السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان یا علی ابن موسی الرضا
ضامن غـــــــــزالک دل هردیــوانه

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ

صفحات وبلاگ


دوستان من


برای راضی شدن از زندگی به این پیام های تربیتی توجه کنید.....

1-اینجا دنیاست ،جایی که باید همه تقاضاها وانتظارات ما برآورده شود

نامش بهشت است.              

2-چهره ظاهری سختیها شما را فریب ندهد،به باطن زیبا،سازنده و پرفایده آنهابنگرید.3-از هنر کوچک شماری مشکلات دنیوی بهره ببرید.

4-توکل و اعتماد به حلال مشکلات و مسهل الامور(آسان کننده کارها)را

فراموش نکنید.

5-دنیا محل آزمایش است،به امتحانات و آزمایش های زندگی توجه کنید.

4 نظر

ریحانه ... | 21:56 - جمعه بیست و نهم فروردین 1393


3 نظر

ریحانه ... | 22:31 - شنبه شانزدهم فروردین 1393


مي‏گويند: در راه خراسان، سيصد نفر همراه امام رضا (عليه السلام) تا اينکه به منزلي در کوهستان رسيدند. در آن کوه غاري بود و در آن غار، عابدي زندگي مي‏کرد
چون آن عابد از عبور امام رضا (عليه‏ السلام) باخبر شد به استقبال حضرت آمد و زبان به مدح ايشان گشود و گفت:چندين سال است که آرزوي ديدن شما را دارم و محب شمايم و پيوسته خوبي‏هاي آباء طاهرين شما را ذکر مي‏کنم. از شما تقاضا دارم که کلبه‏ ي حقير مرا روشن فرمائيد
حضرت قبول نمود و با همراهان رهسپار شدند و بسم الله گفته و با آن گروه به خانه زاهد داخل شدند.   عابد از کوچک بودن خانه‏ اش و جا شدن تمام آن افراد در خانه به شگفت آمد و از قلت متاع شرمنده بود.  
 در اين هنگام امام رضا (عليه ‏السلام) به او فرمود:هر چه داري بياور 
پس آن عابد سه قرص نان و کوزه‏اي عسل آورد و عذر خواست. حضرت رداي مبارک را بر آن انداخت و دعائي خواند. سپس دست به زير ردا مي‏برد و پاره‏ اي نان با عسل بيرون آورد و به عابد مي‏داد که پيش همراهان بگذارد تا آن که به سيصد نفر رسيد
عابد نگريست و ديد که هنوز نان و عسل بجاي خود مانده است، پس خود را به قدمهاي امام رضا (عليه‏ السلام) انداخت و عرض کرد: «لعنت بر کسي که در امامت تو شک کند

2 نظر

ریحانه ... | 22:10 - شنبه شانزدهم فروردین 1393


بدون نظر

ریحانه ... | 17:16 - شنبه شانزدهم فروردین 1393


امام باقر(ع) هرگاه تب میکرد،آب خنکی طلب میکرد و وقتی که آب به دستش

می رسید جرعه ای ازآن رامی نوشید،لحظه ای ازنوشیدن بازمی ماندوپس با صدایی

بلندبه حدی که دربیرون خانه شنیده می شدازته دل مادرش زهرا راصدامیکرد

و می فرمود«یافاطمه بنت محمد» ای فاطمه دخترمحمد،و بدین گونه خود را

ازسوز تب تسلی می داد و بر خود مرهمی می نهاد و جان و روح خود را با یاد محبوب و توسل به او آرام می کرد.

بدون نظر

ریحانه ... | 10:15 - جمعه پانزدهم فروردین 1393


    ازپندهای لقمان حکیم به فرزندش....

      دوچیزراهرگزفراموش نکن: 1- خدا    2-مرگ

    دوچیزرابرای همیشه فراموش کن: 1- نیکی که برای دیگران انجام داده ای

                                              2-بدی که دیگران به تو کرده اند.

2 نظر

ریحانه ... | 12:40 - یکشنبه دهم فروردین 1393


                                                                دلم یه ذره شده تا بیام میون حرمت                                                                                                                            

                                                                اگر چه دورم از حرم به من رسیده کرمت                                                                                                     

                                                                                  تو مهربونترینی و رأفت تو جهانیه        

                                                                                     هر کسی عاشق تو شد شیعۀ آسمانیه       

                                                                     امام رضا ولم نکن که بی تو بیچاره می شم

                                                                    بی تو پناهی ندارم مونده و آواره می شم

3 نظر

ریحانه ... | 23:8 - شنبه نهم فروردین 1393